Czy pracodawca może stosować monitoring obrazu i dźwięku w zakładzie pracy?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Mam pytanie dotyczące założenia monitoringu z dodatkową możliwością rejestracji głosu w biurze znajdującym się na terenie zakładu pracy. Wyjaśnię, że w pomieszczeniu, o którym mowa nie przetrzymujemy wartościowych przedmiotów lub powierzonego mienia. Uważam więc, że nie ma tu żadnych przesłanek ku temu by takowy zakładać. Nadmienię, że w/w monitoring został założony bez wcześniejszej informacji oraz bez zgody pracowników. Obraz i głos są rejestrowane na nośnikach danych i przechowywane w niewiadomych celach, nie mamy żadnej informacji kto zarządza danymi i kto ma do nich dostęp.

ODPOWIEDŹ

Kwestia monitoringu w zakładzie pracy jest obecnie regulowana przez art. 22 [2] Kodeksu pracy. Przepis ten dopuszcza stosowanie w zakładzie pracy jedynie monitoringu wizyjnego. Przepisy prawa na chwilę obecną nie dopuszczają możliwości nagrywania dźwięku. Stosując zatem taką formę monitoringu pracodawca, jako administrator danych, narusza zarówno przepisy z zakresu prawa pracy, jak i przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Wskazany przepis prawa reguluje zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy i każdy pracodawca stosując monitoring jest obowiązany stosować się to tych przepisów prawa. Jeśli się nie stosuje pozostaje pracownikom zgłosić takie naruszenie do Inspekcji pracy oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej