Czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania prywatnego numeru telefonu?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy pracodawca ma prawo żądać od pracowników i przetwarzać prywatny numer telefonu (np. na podstawie Art. 22 (1) § 1 p.3 lub Art. 22 (1) § 4 Kodeksu Pracy) w celu szybkiego kontaktu z pracownikiem w sytuacjach awaryjnych (np. konieczność odwołania z urlopu, awaryjna zmiana organizacji pracy np. w związku z koronawirusem itp.)? Czy jednak tylko zgoda może być podstawą przetwarzania przez pracodawcę prywatnego numeru telefonu pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca co do zasady jest uprawniony w oparciu o art. 22[1] par. 1 pkt. 3 KP żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie danych kontaktowych. Nie mniej jednak dane kontaktowe tzn. ich wybór jakie dane w tym wypadku podać należy do kandydata (pracownika na późniejszym etapie). Oznacza to, że pracodawca nie może narzucić kandydatowi do pracy czy pracownikowi jakie dane kontaktowe ma podać np. że musi to być numer prywatnego telefonu, albowiem pracownik w tym wypadku może uznać np. że poda jedynie adres mailowy. Chcąc zatem uzyskać od pracownika inne dane do kontaktu niż wskazane przez pracownika, pracodawca powinien w tym zakresie uzyskać zgodę pracownika.

Takie stanowisko wyrażone jest również w doktrynie "Jeżeli chodzi o dane kontaktowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie to należy wyraźnie podkreślić, że kandydat dokonuje samodzielnego wyboru sposobu kontaktu, co ma bezpośrednie przełożenie na przekazywane przez niego dane osobowe. Może on również dowolnie zadecydować o przekazaniu więcej niż jednej informacji w tym zakresie (numer telefonu, e-mail). W sytuacji gdy, pracodawcy zależy na możliwości kontaktu w inny sposób niż zadecydował kandydat, to zebranie takich dodatkowych danych może odbyć się wyłącznie za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w tej sytuacji na wniosek pracodawcy). Wydaje się jednak, że w dobie dostępności różnorodnych kanałów komunikacji, pracodawca mógłby zasugerować – np. w formularzu dla kandydata, preferowane warianty form kontaktu. Nie mogą one jednak ograniczać swobody kandydata." Kodeks pracy. Komentarz, red. prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Rok 2020, Wyd. 5

Podsumowując zatem, w zakresie danych kontaktowych pracodawca nie może narzucić w oparciu o przepisy Kodeksu pracy pracownikowi jakie dane kontaktowe ma obowiązek wskazać. W tym zakresie w celu uzyskania i przetwarzania innych danych kontaktowych niż wskazane przez pracownika powinno być poprzedzone uzyskaniem jego zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej