Czy policja powołując się na prowadzone postępowanie oraz na art. 15§2 kpk i art. 15 ust.6 Ustawy o Policji może żądać od pracodawcy przesłania uwierzytelnionej kserokopii dokumentacji pracowniczej w związku z wypadkiem przy pracy?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy policja powołując się na prowadzone postępowanie (w sprawie niedopełnienia obowiązku przez osobę odpowiedzialną za BHP w związku z wypadkiem przy pracy - chodzi o bardzo lekkie skaleczenie się pracownika) oraz powołując się na art. 15§2 kpk i art. 15 ust.6 Ustawy o Policji może żądać od pracodawcy przesłania uwierzytelnionej kserokopii dokumentacji pracowniczej (w tym umowy o pracę, szkoleń okresowych i stanowiskowych BHP, dokumentacji z okresowych badań lekarskich), nazwiska bezpośredniego przełożonego oraz uwierzytelnionej kserokopii dokumentacji z prowadzonego postępowania powypadkowego?

ODPOWIEDŹ

Wskazane przez Policję podstawy prawne z art. 15 ust. 2 kpk oraz art. 15 ust. 6 ustawy o policji dają uprawnienie do żądania wskazanej dokumentacji prowadzonego postępowania powypadkowego w związku z prowadzonym postępowaniem przez ten organ. Jeśli wezwanie zawiera wskazaną podstawę prawną oraz informację o postępowaniu, którego mają dotyczyć wskazane dokumenty zawierające dane osobowe, administrator jest uprawniony do tego, aby udostępnić takie dane osobowe na żądanie organów ścigania. Udostępnienie nie będzie w tym wypadku naruszało przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej