Czy podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Administratora spoza EOG obowiązują przepisy RODO?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Administratora spoza EOG obowiązują przepisy RODO?

ODPOWIEDŹ

Jeśli administratorem danych osobowych jest podmiot z poza EOG to w pierwszej kolejności należy sprawdzić jakie przepisy prawa obowiązują na terytorium administratora danych. Przetwarzanie danych osobowych (jeśli nie odbywa się w oparciu o przepisy RODO) odbywać się będzie w oparciu o przepisy aktu prawnego dot. przetwarzania danych osobowych obowiązującego w państwie, w którym administrator ten ma siedzibę.

Należy zatem dostosować przetwarzanie danych w imieniu administratora (nie w oparciu o przepisy RODO) a w oparciu o przepisy dla państwa, w którym ADO ma swoją siedzibę. Rozdział V RODO tj. art. 44-50 mają bowiem zastosowanie do sytuacji, kiedy ADO lub podmiot przetwarzający przekazują dane do państwa trzeciego, ale obowiązują te podmioty przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 2 lit. a RODO rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej