Czy po wejściu w życie ustawy o dokumentach publicznych można kserować dowody osobiste?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy w związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących dokumentów publicznych dopuszczalne jest wykonywanie ksero dowodu osobistego w przypadku przyjęcia pacjenta do ZOL? W późniejszym czasie kserokopia posłuży do stwierdzenia zgonu i sporządzenia aktu zgonu.

ODPOWIEDŹ

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych uregulowała, jakie dokumenty należy uznać za dokumenty publiczne. Zgodnie z art. 5 ust. 2 wskazanej ustawy dowody osobiste podlegają jej przepisom. Niemniej jednak nie zabrania ona administratorom danych przechowywania kopii dokumentu, jeśli jest to niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie bowiem z art. 58 wskazanej ustawy: „Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Administrator danych osobowych, jakim jest zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL), nie będzie przechowywał repliki dowodu osobistego w celu jej zbycia, lecz w celu wywiązania się obowiązków nałożonych przepisami prawa na administratora. 

Nie mniej jednak wskazać należy, że w dowodzie osobistym mogą znajdować się dane osobowe, które nie będą administratorowi danych niezbędne do przetwarzania jak np. wizerunek osoby fizycznej. Ani ustawa art. 25 ustawy o prawach pacjenta, ani też art. 95 ustawy o aktach stanu cywilnego nie dają administratorowi danych osobowych w tym wypadku prawa do przetwarzania danej osobowej w postaci wizerunku. Stąd też przechowywanie kserokopii dowodu osobistego może zostać uznane przez organ kontrolny za przetwarzanie danych osobowych nadmiarowych i naruszenie zasady minimalizacji danych osobowych z art. 5 ust. 1 lit. c RODO.

-
4.64/5 (39) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej