Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Czy po wejściu w życie ustawy o dokumentach publicznych można kserować dowody osobiste?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy w związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących dokumentów publicznych dopuszczalne jest wykonywanie ksero dowodu osobistego w przypadku przyjęcia pacjenta do ZOL? W późniejszym czasie kserokopia posłuży do stwierdzenia zgonu i sporządzenia aktu zgonu.

ODPOWIEDŹ

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych uregulowała, jakie dokumenty należy uznać za dokumenty publiczne. Zgodnie z art. 5 ust. 2 wskazanej ustawy dowody osobiste podlegają jej przepisom. Niemniej jednak nie zabrania ona administratorom danych przechowywania kopii dokumentu, jeśli jest to niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie bowiem z art. 58 wskazanej ustawy: „Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Administrator danych osobowych, jakim jest zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL), nie będzie przechowywał repliki dowodu osobistego w celu jej zbycia, lecz w celu wywiązania się obowiązków nałożonych przepisami prawa na administratora. Zatem nie ma przeszkód, aby taką kopię przechowywać, jeśli wynika to z przepisów obowiązującego prawa.

-
4.64/5 (39) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu