Czy po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych można je w dalszym ciągu przechowywać do celów statystycznych?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Pytanie dotyczy archiwizowania danych osobowych. Czy takie dane w trakcie i po okresie archiwizacji, np. po 2 latach, muszą być usunięte, zanonimizowane, czy można dalej przetwarzać je (przechowywać) w formie spseudonimizowanej, np. do celów statystycznych?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że zostaną wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. To oznacza, że w opisanym przypadku dane mogą być dalej (tj. po ustaniu celu przetwarzania) przetwarzane do celów statystycznych, o ile np. zostaną zanonimizowane, czyli przetworzone w taki sposób, aby nie można było już ich przypisać konkretnej osobie.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej