Czy osoba, której dane dotyczą może żądać odszkodowania od administratora, jeśli ten ujawni jej dane osobie nieuprawnionej w wyniku pomyłki zamówienia?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Odebrałam paczkę z zamówieniem. Zamiast mojego zamówienia otrzymałam zamówienie innej klientki, wraz z jej danymi osobowymi. Klientka ta skontaktowała się ze mną drogą elektroniczną, gdyż zarówno moje zamówienie, jak i moje dane osobowe znalazły się w jej przesyłce.

Pomylono produkty i dokumenty wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), ale koperty i załączone wewnątrz etykiety zwrotu były właściwe. Ja i druga klientka mieszkamy w tej samej miejscowości. Czy w takim wypadku mam prawo dochodzić swoich praw – rekompensaty/odszkodowania – w ramach złamania RODO?

ODPOWIEDŹ

W opisanym przypadku doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, określonego w art. 4 pkt 12 RODO, tj. nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych. W takiej sytuacji przysługuje w pierwszej kolejności prawo do wyjaśnienia zdarzenia oraz uzyskania informacji odnośnie do podjętych działań przez administratora danych osobowych w związku z naruszeniem. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę na administratora w trybie art. 77 ust. 1 RODO do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, lub na podstawie art. 82 ust. 1 RODO może żądać od administratora danych osobowych odszkodowania w związku z naruszeniem, jeśli w jego wyniku poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową. Zgodnie z art. 82 ust. 1 RODO każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Jeśli rozwiązanie zaproponowane przez administratora danych nie satysfakcjonuje osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do wniesienia pozwu do sądu okręgowego (z zasady – właściwego dla siedziby pozwanego), na podstawie art. 79 ust. 1 RODO w zw. z art. 93 ustawy o ochronie danych osobowych.

-
4.60/5 (42) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej