Czy należy informować osobę fizyczną o udostępnieniu jej danych innemu podmiotowi?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Jeżeli Policja zgłasza się do pracodawcy o udostępnienie danych osobowych pracownika, to czy wymagane jest poinformowanie tego pracownika, że dane zostały udostępnione tej instytucji? Dodam, że na etapie zatrudnienia pracownik podpisywał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdzie w klauzuli informacyjnej był zapis, że odbiorcą danych może być instytucja upoważniona z mocy prawa.

ODPOWIEDŹ

Przepisy RODO nie nakładają na administratora danych osobowych (tu: pracodawcę) obowiązku informowania osób, których dane dotyczą, o udostępnieniu ich danych osobowych innemu administratorowi danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wobec tego należy wskazać, że w opisanym przypadku nie ma konieczności informowania pracownika o udostępnieniu jego danych na żądanie organu ścigania, jakim jest Policja.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej