Czy można udostępnić informację o obniżeniu wynagrodzenia jednego pracownika innym pracownikom w firmie?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Dyrektor HR firmy, w której pracuję, przesłał mi mailem załącznik, w którym informuje mnie o obniżeniu mi tygodniowego wymiaru czasu pracy o 5% oraz o obniżeniu z tego tytułu o 5% mojego wynagrodzenia, przy czym w podpunktach wymienia składowe tego wynagrodzenia podając konkretne jego wartości. Informację tą przesyła również do wiadomości mojego bezpośredniego przełożonego, łącznie z załącznikiem. Uważam, że naruszone zostało moje prawo do ochrony moich danych. Jednak nie wiem czy mam rację?

ODPOWIEDŹ

O tym czy w opisanym wypadku mogło dojść do naruszenia ochrony danych osobowych z art. 4 pkt. 12 RODO rozumianego jako ujawnienie danych osobowych osobie nieuprawnionej będzie decydowało to czy wskazana osoba - bezpośredni przełożony jest osobą upoważnioną przez administratora danych (pracodawcę) do przetwarzania tego zakresu danych osobowych. Jeśli upoważnienie dla przełożonego z art. 29 RODO obejmuje swym zakresem również dane osobowe pracowników związane z wynagrodzeniem wówczas nie dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych, albowiem osoba jest osobą uprawnioną do zapoznania się tymi danymi. Jeśli zaś upoważnienie nie obejmuje tego zakresu wówczas będzie można uznać, że doszło do takiego naruszenia. W tym zakresie niezbędne jest zatem ustalenie zakresu upoważnienia przełożonego, aby ustalić, czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej