Czy monitoring w zakładzie pracy może obejmować pomieszczenie palarni dla pracowników i gości?

SZCZEGÓŁOWE PYTANIE

Czy dopuszczalne jest objęcie monitorowaniem obszaru na zewnątrz budynku, gdzie znajduje się palarnia dla pracowników i gości firmy? Czy takie monitorowanie jest dopuszczalne, czy też jest zabronione? Jakie są dodatkowe obowiązki pracodawcy poza spełnieniem obowiązku informacyjnego w związku posiadaniem monitoringu wizyjnego?

ODPOWIEDŹ

Obecnie kwestię monitoringu wizyjnego w zakładach pracy regulują art. 222 oraz 223 Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 222 § 2: „Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik umożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób”. W związku z brzmieniem wskazanego przepisu nie należy zamieszczać kamer monitoringu wizyjnego w palarni, ponieważ pracodawca jako administrator danych osobowych nie jest w stanie przewidzieć, czy zamieszczenie takiej kamery nie naruszy godności lub dóbr osobistych pracownika bądź gości, nie da się bowiem przewidzieć zaistnienia różnych zdarzeń w przyszłości.

Dodatkowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych w związku przetwarzaniem danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego zostały uregulowane w pozostałych paragrafach art. 222 Kodeksu pracy. Należą do nich m.in.: wprowadzenie odpowiednich zapisów w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub obwieszczeniu, oznakowanie pomieszczeń i terenu monitorowanego, poinformowanie pracowników o wprowadzeniu monitoringu.

-
4.66/5 (35) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej