Czy jednostka administracji publicznej może na podstawie art. 35 ust. 10 RODO nie przeprowadzać oceny skutków dla ochrony danych osobowych dla procesów przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. c RODO?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy jednostka administracji publicznej powinna przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych dla procesu, który jest dokonywany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO? Czy można zastosować art. 35 ust. 10 RODO i zaniechać dokonania takiej oceny? Gdzie można znaleźć wykaz, dla jakich rodzajów przetwarzania danych niezbędna jest DPIA?

ODPOWIEDŹ

JJednostka administracji publicznej może nie przeprowadzać oceny skutków dla ochrony danych osobowych na podstawie art. 35 ust. 10 RODO dla operacji przetwarzania, które nie zostały wymienione wprost w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Taki komunikat został wydany na podstawie art. 54 ustawy o ochronie danych osobowych. Jest on dostępny pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/123/212 (dostęp: 19 sierpnia 2019 r.). Ogłoszony wykaz zawiera 9 kategorii rodzajów przetwarzania, dla których obowiązkowe będzie dokonanie oceny skutków dla ochrony danych. Zatem dla wymienionych tam rodzajów operacji przetwarzania należy obowiązkowo przeprowadzić DPIA, a w pozostałym zakresie administrator danych może rozważyć nieprzeprowadzanie oceny na podstawie dyspozycji art. 35 ust. 10 RODO.

-
4.55/5 (38) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej