Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Czy informacja podana na forum na portalu społecznościowego na temat wyników egzaminu jest naruszeniem RODO?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy informacja podana na forum w portalu społecznościowym na temat wyników egzaminu jest naruszeniem RODO?

ODPOWIEDŹ

Administratorem danych osobowych studentów jest uczelnia. Kadra nauczycieli (wykładowców) to pracownicy bądź osoby współpracujące z uczelnią, którzy w imieniu administratora danych (uczelni) przetwarzają dane osobowe studentów. Informacja o imieniu i nazwisku studenta oraz ocena z egzaminu stanowią dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, zatem administrator danych osobowych nie powinien ujawniać ich osobom nieuprawnionym.

Co do zasady przyjmuje się, że naruszeniem ochrony danych osobowych będzie np. wywieszenie zbiorczej listy z wynikami egzaminów na drzwiach sal egzaminacyjnych lub zamieszczenie ich w extra- czy intranecie. W tym wypadku zamieszczenie takiej zbiorczej listy przez wykładowcę w portalu społecznościowym również będzie naruszeniem ochrony danych osobowych.

Jeśli informacja na temat wyników egzaminu pozwalała na zidentyfikowanie osoby fizycznej (imię i nazwisko + wynik), to zamieszczenie jej w portalu społecznościowym stanowi naruszenie ochrony danych osobowych z art. 4 pkt 12 RODO. Jeśli zaś przekazywanie informacji o wynikach egzaminów dotyczyło indywidualnie każdej osoby, to nie mamy do czynienia z nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, czyli naruszeniem danych osobowych osoby fizycznej.

-
4.58/5 (43) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu