Czy informacja podana na forum na portalu społecznościowego na temat wyników egzaminu jest naruszeniem RODO?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy informacja podana na forum w portalu społecznościowym na temat wyników egzaminu jest naruszeniem RODO?

ODPOWIEDŹ

Administratorem danych osobowych studentów jest uczelnia. Kadra nauczycieli (wykładowców) to pracownicy bądź osoby współpracujące z uczelnią, którzy w imieniu administratora danych (uczelni) przetwarzają dane osobowe studentów. Informacja o imieniu i nazwisku studenta oraz ocena z egzaminu stanowią dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, zatem administrator danych osobowych nie powinien ujawniać ich osobom nieuprawnionym.

Co do zasady przyjmuje się, że naruszeniem ochrony danych osobowych będzie np. wywieszenie zbiorczej listy z wynikami egzaminów na drzwiach sal egzaminacyjnych lub zamieszczenie ich w extra- czy intranecie. W tym wypadku zamieszczenie takiej zbiorczej listy przez wykładowcę w portalu społecznościowym również będzie naruszeniem ochrony danych osobowych.

Jeśli informacja na temat wyników egzaminu pozwalała na zidentyfikowanie osoby fizycznej (imię i nazwisko + wynik), to zamieszczenie jej w portalu społecznościowym stanowi naruszenie ochrony danych osobowych z art. 4 pkt 12 RODO. Jeśli zaś przekazywanie informacji o wynikach egzaminów dotyczyło indywidualnie każdej osoby, to nie mamy do czynienia z nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, czyli naruszeniem danych osobowych osoby fizycznej.

-
4.58/5 (43) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej