Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Czy członek zarządu lub prokurent samoistny powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora?

SZCZEGÓŁOWE PYTANIE

Czy dla członka zarządu – jako osoby uprawnionej do reprezentacji spółki, tj. administratora danych osobowych – który działa w imieniu spółki, trzeba wystawiać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych? Czy dla prokurenta samoistnego, który jest również uprawniony do reprezentowania spółki, wymagane jest wystawienie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Członkowie zarządu spółek prawa handlowego, które są administratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, tj. podmiotami decydującymi o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, są uprawnieni do reprezentacji administratora danych osobowych w całym zakresie prowadzonych spraw w imieniu spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w umowie spółki oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Stąd też przyjmuje się, że członkom zarządu uprawnionym do reprezentacji administratora danych osobowych nie nadaje się upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Powyższe rozwiązanie należy zastosować również do prokurenta samoistnego jako osoby uprawnionej do reprezentacji spółki, czyli administratora danych osobowych. Co do zasady upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadaje się pracownikom administratora, osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, stażystom, praktykantom itd.

-
4.62/5 (45) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu