Czy agencja pracy tymczasowej jest administratorem danych pracowników i czy należy zawrzeć z nią umowę powierzenia danych osobowych?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

W naszej firmie pracują cudzoziemcy. Nie zatrudniamy ich samodzielnie, tylko przez agencję pracy tymczasowej. Czy agencja pracy tymczasowej jest administratorem danych osobowych pracowników? Czy może administratorem jest firma, w której pracownicy świadczą pracę? Jak uregulować powyższe przetwarzanie danych osobowych pracowników?

ODPOWIEDŹ

Agencja pracy tymczasowej będzie administratorem danych osobowych swoich pracowników, ponieważ to ona zatrudnia pracowników tymczasowych i jest pracodawcą dla tych pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Agencja pracy tymczasowej, przekazując dane pracowników (imię i nazwisko) innemu podmiotowi, przekazuje te dane do przetwarzania w imieniu i na rzecz administratora, a zatem z agencją należy zawrzeć umowę powierzenia z art. 28 ust. 3 RODO. Niezależnie od powyższego, należy jednak wskazać, że zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO administratorem danych osobowych jest podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych. W zakresie, w jakim użytkownik wykonuje pewne obowiązki związane z korzystaniem z usług pracowników tymczasowych, np. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika, należy uznać, że jest samodzielnym, niezależnym administratorem danych osobowych pracowników tymczasowych.

-
4.44/5 (43) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej