Czy administrator może odmówić udostępnienia nagrania z monitoringu wizyjnego w sytuacji utrwalenia na nagraniu przestępstwa lub wykroczenia?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Jestem członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej na terenie której zainstalowano monitoring - będący własnością W.M. Monitoring obejmuję również mały parking mieszczący się na ogrodzonej posesji będącej własnością W.M. Zarząd nieruchomością wspólną pełni zewnętrzny Zarządca na podstawie umowy o Zarządzanie, który obsługuje i serwisuje przedmiotowy monitoring. W ostatnim okresie czasu na terenie monitorowanego parkingu zaczął działać "wandal" niszczący pojazdy - został między innymi zarysowany samochód. Zwróciłem się do administratora (Zarządcy) z prośbą o udostępnienie nagrania monitoringu w celu obejrzenia zdarzenia (podałem datę i prawdopodobną godzinę zajścia). Administrator odmówił zasłaniając się RODO. W moim przekonaniu jest to nieuzasadnione. Czy mam rację?

ODPOWIEDŹ

Co do zasady osoba poszkodowana posiada interes faktyczny w tym, aby uzyskać dostęp do nagrania z monitoringu w zakresie zdarzenia - uszkodzenia pojazdu. Nie mniej jednak kwestia tego, komu administrator danych udostępnia nagrania monitoringu co do zasady pozostaje w gestii administratora danych osobowych. Uznaje się bowiem, że na żądanie organów ścigania (np. Policji) administrator danych ma obowiązek udostępnić nagranie lub też ma obowiązek udostępnić osobie, która o to wnioskuje na podstawie art. 15 ust. 3 RODO, o ile na nagraniu jest osoba, której dane dotyczą. W przypadku zaś nagrania sytuacji, w której osoba chce ustalić sprawcę przestępstwa lub wykroczenia będzie widoczny wizerunek osoby trzeciej, zatem decyzja w tym wypadku w zakresie udostępnienia nagrania będzie zależna od administratora danych.

W takiej sytuacji istnieją dwa rozwiązania: pierwsze to zwrócenie się do administratora danych z wnioskiem o udostępnienie nagrania z monitoringu ze wskazaniem interesu faktycznego danej sprawie. Jeżeli administrator ponownie odmówi należy zgłosić sprawę na Policję wówczas na żądanie organów ścigania administrator będzie zobowiązany nagranie udostępnić, zaś strona - pokrzywdzony będzie uprawniony do tego, aby wówczas z nagraniem się zapoznać.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej