Czy administrator danych osobowych może upoważnić pracownika do nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy osobą, która nadaje uprawnienia do przetwarzania danych osobowych, może być pełnomocnik ustalony przez administratora danych osobowych, niebędący inspektorem ochrony danych? Pytam o sytuację jednoosobowej spółki z o.o. – jeden wspólnik, jeden członek zarządu. Czy taki prezes zarządu – ze względu na to, że często jest nieobecny – może kogoś upoważnić?

ODPOWIEDŹ

Co do zasady upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora danych osobowych (ADO) nadaje sam administrator danych. W przypadku spółki z o.o., która jest ADO, osobą odpowiedzialną (organem odpowiedzialnym) za nadawanie upoważnień będzie zarząd, zgodnie z zasadami reprezentacji wpisanymi do KRS.

Przepisy RODO nie zabraniają umocowania innej osoby, np. prokurenta, pracownika spółki czy inspektora ochrony danych, do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w imieniu ADO. Niemniej jednak ADO, czyli w tym przypadku spółka reprezentowana przez prezesa zarządu, powinien upoważnić konkretną osobę (pracownika) do nadawania stosownych uprawnień do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej