Co to są dane szczególnej kategorii?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Dane osobowe szczególnej kategorii to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, jak również dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii jest ograniczone, podobnie jak przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (art. 10 RODO).

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Najprościej mówiąc, dane szczególnej kategorii lub inaczej – dane „wrażliwe” to grupa danych osobowych, która podlega szczególnym zasadom przetwarzania i ochrony. w związku z wyjątkowym charakterem takich danych obowiązuje szereg szczegółowych zasad związanych z postępowaniem z nimi – najczęściej regulowanych odrębnymi przepisami branżowymi. Do danych wrażliwych można zaliczyć nawet zwolnienia lekarskie przechowywane przez pracodawcę.

-
4.65/5 (37) 1
-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej