Co to jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. Podmiot ten może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie, musi spełniać warunki bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz ponosi za dane taką samą odpowiedzialność jak ich administrator.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Najczęstszym przykładem stosowania umów powierzenia przetwarzania danych jest powierzenie danych znajdujących się na serwerze hostingowym, czyli z dostawcami wirtualnej przestrzeni dyskowej, rzadziej z organizatorami konkursów, konferencji, szkoleń. Nie ma żadnych ograniczeń w zakresie kategorii podmiotu, z jakim możemy zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych, więc do tej kategorii również zostaną zaliczone wszelkie firmy oferujące outsourcing danych osobowych. W takim przypadku niestety nie pozbywamy się odpowiedzialności za dane osobowe, gdyż nadal jesteśmy administratorem tych danych i odpowiadamy za nie. Więcej informacji oraz wzór umowy powierzenia przetwarzania znajdziesz na naszym blogu.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu