Co to jest polityka kluczy?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Polityka kluczy jest to rozwiązanie organizacyjne mające na celu kontrolowanie i ewidencjonowanie dostępu do pomieszczeń oraz innych zabezpieczeń fizycznych, w których znajdują się nośniki zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej zawierające dane osobowe. Określa ona w szczególności procedurę wydawania, przechowywania i zdawania kluczy do pomieszczeń lub innych zabezpieczeń fizycznych otwieranych za pomocą kluczy.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Polityka kluczy to szereg procedur postępowania z kluczami, kartami dostępowymi do pomieszczeń oraz szaf, w których przetwarzane są dane osobowe w celu zabezpieczenia do nich dostępu osobom nieupoważnionym

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu