Co to jest oświadczenie o zachowaniu poufności danych osobowych?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych, powinny być zobowiązane zachować w tajemnicy te dane oraz sposoby ich zabezpieczenia. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz rozliczalności administratora, pracowników i współpracowników należy zobowiązać do złożenia oświadczenia o zachowaniu w poufności danych osobowych, do których mogą mieć dostęp przy wykonywaniu swoich obowiązków.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

W praktyce oświadczenie najlepiej zebrać po przeszkoleniu pracowników z nowych przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych polityk procedur, które mają je wdrażać – wtedy taki dokument obejmie zarówno oświadczenie o zapoznaniu się z nowymi przepisami, jak i zobowiązanie do zachowania poufności danych osobowych. Zbierając oświadczenia, można zweryfikować aktualność nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych i w razie potrzeby – nadać nowe upoważnienia w ramach jednego zadania.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu