Co to jest obowiązek informacyjny?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o swojej tożsamości i danych kontaktowych, a jeśli występuje, także o danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Powinien także przekazać informacje o: celach i podstawie prawnej przetwarzania (w tym o prawnie uzasadnionych interesach, jeśli występują), odbiorcach, którym dane osobowe, będą ujawniane, o przekazywaniu danych poza UE, okresie przechowywania danych, o prawach, które przysługują osobie, której dane dotyczą, a także o tym, czy podanie danych osobowych stanowi wymóg, czy też jest dobrowolne oraz czy dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a jeśli tak, to na jakich zasadach.

Jeśli dane osobowe są pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, administrator powinien ponadto poinformować tę osobę o kategoriach pozyskanych danych osobowych, a także o źródle, z którego pozyskał dane.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Są to informacje, które musi udzielić ADO każdej osobie, której dane przetwarza, by osoba ta wiedziała, co dzieje się z jej danymi osobowymi, do kogo ma się zwrócić w przypadku naruszenia jej praw jak również miała świadomość, na co się godzi wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Obowiązek ten jest realizowany przez ADO najczęściej w postaci klauzul informacyjnych, polityk prywatności lub regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną. Więcej informacji oraz przykładowe klauzule informacyjne znajdziesz na naszym blogu.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu