Bezpłatna aplikacja dla administratorów bezpieczeństwa informacji - ABIeye.pl - ODO24.pl

Bezpłatna aplikacja online
dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI)

Bezpłatna aplikacja online

Czym jest ABIeye?

Jest to dostępna przez internet, bezpłatna aplikacja, która umożliwia sprawne zarządzanie systemem ochrony danych osobowych.

Co otrzymujesz?

 • Zarządzanie dokumentacją ODO,
 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych,
 • prowadzenie zbiorów danych osobowych,
 • dostęp do bezpłatnych porad prawnych.

Jak działa ABIeye?

Tworzenie i wdrażanie zgodnych z prawem zasad ochrony danych osobowych w każdej organizacji jest dość złożone i często wymaga dodatkowego wsparcia. Właśnie z myślą o takim wsparciu powstał program ABIeye.

ABIeye pozwala wygodnie zarządzać ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych włącznie z ich szybkim przeszkoleniem – wystarczy jedno kliknięcie! Aplikacja ułatwia również zarządzanie wykazem obszarów przetwarzania danych osobowych i zbiorów danych osobowych.

Co to dla Ciebie oznacza?

 • Zarządzanie ochroną danych osobowych w formie elektronicznej - ekologicznie, szybko i wygodnie,
 • większą kontrolę nad szkoleniami i upoważnianiem pracowników do przetwarzania danych,
 • stały dostęp pracowników do wewnętrznej dokumentacji ochrony danych osobowych,
 • szybki kontakt pracowników z administratorem bezpieczeństwa informacji (ABI),
 • aktualne informacje dotyczące zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Bezpieczeństwo - aplikacja uwzględnia:

 • obsługę połączenia szyfrowanego po https,
 • aplikacja kontroluje i weryfikuje poprawność każdej danej wprowadzanej przez użytkownika, w szczególności przed próbą wprowadzenia danych, które mogły wpłynąć na sposób działania samej aplikacji,
 • aplikacja rejestruje wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w jej działaniu,
 • dostęp do każdej danej np.: podglądu użytkownika, jest weryfikowany pod względem poziomu uprawnień oraz sprawdzany, czy dany użytkownik ma dostęp do żądanej informacji,
 • każda próba dostępu nieautoryzowanej osoby do danych mu niedostępnych jest blokowana i rejestrowana przez aplikację,
 • dostęp do dokumentów wprowadzonych przez użytkowników jest możliwy jedynie z poziomu aplikacji bez możliwości jej ominięcia. Aplikacja weryfikuje dostęp do żądanego dokumentu bezpośrednio przed próbą jego pobrania.
Dowiedz się więcej