Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Unijna reforma przepisów ochrony danych osobowych – analiza zmian

Książka opisuje najważniejsze zmiany jakie zaszły w przepisach ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r. Przedsiębiorcy do tego czasu muszą dostosować procesy przetwarzania danych osobowych poprzez sukcesywne wdrażanie wytycznych zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Książka (Gratis do szkolenia praktyczne aspekty RODOszkolenia zamkniętego z RODO) ma ułatwić organizacjom zrozumienie głównych motywów i założeń nowych przepisów w celu ich jak najefektywniejszej implementacji w funkcjonujący u nich model przetwarzania danych. Publikacja skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, osób piastujących funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji oraz osób odpowiedzialnych za ochronę danych w organizacji.

Książka zawiera:

  • analizę zmian jakie zaszły w przepisach o ochronie danych,
  • omówienie nowych obowiązków nałożonych na administratorów danych,
  • wzory dokumentów,
  • wzory nowych klauzul zgód na przetwarzanie danych;
  • analizę zmiany statusu administratora bezpieczeństwa informacji na inspektora ochrony danych,
  • omówienie nowych uprawnień Prezesa UODO, w tym wytycznych dotyczących nakładania kar na administratorów danych i podmioty przetwarzające,
  • wyjaśnienie nowych zagadnień takich jak profilowanie czy prawo do bycia zapomnianym,
  • omówienie nowych obowiązków nałożonych na podmiot przetwarzający (procesora),
  • omówienie procedury postępowania w razie wystąpienia incydentu w zakresie ochrony danych osobowych.

Dostępna, w księgarniach w całej Polsce, a także w internetowej księgarni wydawnictwa Beck: www.księgarnia.beck.plStrefa RODO