Przygotowanie dokumentacji
ochrony danych osobowych

Dokumentacja ochrony danych osobowych

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, iż prawidłowe jej opracowanie wymaga uwzględnienia specyfiki Państwa branży, realizowanych zadań i przyjętej kultury organizacyjnej. Dlatego właśnie do potrzeb każdego klienta podchodzimy indywidualnie, odrzucając szablonowe rozwiązania.

Zamów ofertę

Przygotujemy kompleksową i indywidualnie dopasowaną dokumentację ochrony danych osobowych, zgodną z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych oraz przepisów branżowych. Będziemy również do Państwa dyspozycji na każdym etapie przygotowywania dokumentacji, w tym także konsultując treści dokumentów już obowiązujących w Państwa firmie.

Z naszych usług w tym zakresie skorzystali m. in.:

Z naszej oferty skorzystali

Opracujemy i wdrożymy

  • politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
  • instrukcję zarządzania systemami informatycznymi,
  • ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  • indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla każdego z Państwa pracowników,
  • dokumenty pracownicze (oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności),
  • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych (klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, etc).

System Bezpieczeństwa Informacji (SBI)

-

Nasze usługi

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo informacji

Zapraszamy do lektury naszego bloga