Kodeks etyczny audytora ODO 24

Audyt ochrony danych osobowych

Jako firma kładąca duży nacisk na rzetelność, uczciwość oraz najwyższą jakość świadczonych usług stworzyliśmy Kodeks etyczny audytora ODO 24. Ma on na celu zapewnienie klientom najwyższego standardu usług audytorskich, a audytorom – jasnych wytycznych co do zasad, jakimi kierujemy się w naszej firmie.

Dużą rolę przy tworzeniu naszego kodeksu odegrał Instytut Audytorów Wewnętrznych – największa na świecie organizacja skupiająca audytorów.

W dużej mierze oparliśmy się na międzynarodowych standardach praktyki zawodowej.

Audytor ODO 24:

Wierzymy, że stosując zasady ujęte w kodeksie, przyczyniamy się do promowania rzetelności i etyki w relacjach biznesowych.


-

Nasze usługi

Zapraszamy do lektury naszego bloga