Audyt zgodności
ochrony danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych

Audyt zgodności ochrony danych osobowych stanowi ogół działań, dzięki którym Państwa firma lub instytucja otrzyma obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania pod kątem spełnienia obowiązku prawnego w zakresie ochrony danych osobowych.

Pomożemy w osiągnięciu zakładanych przez Państwa celów poprzez przeprowadzenie metodycznego, kompleksowego badania wskazującego potencjalne uchybienia oraz zaproponowanie działań zmierzających do poprawy skuteczności w zakresie procesów zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji.

Zamów ofertę

W ramach audytu ochrony danych osobowych

 • poddamy analizie posiadaną dokumentację ochrony danych osobowych pod kątem jej zgodności z prawem oraz aktualności,
 • zbadamy przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych,
 • zweryfikujemy zakres i cel przetwarzania danych,
 • zweryfikujemy merytoryczną poprawność danych i ich adekwatność w stosunku do celu przetwarzania,
 • zweryfikujemy system techniczno-organizacyjny ochrony danych osobowych,
 • poddamy analizie zabezpieczenia infrastruktury informatycznej (poddamy analizie fizyczne i logiczne zabezpieczenia infrastruktury informatycznej),
 • poddamy analizie polityki bezpieczeństwa, backupu i zarządzania uprawnieniami oraz określimy ich wpływ na poziom zabezpieczenia zbiorów danych, przetwarzanych w formie elektronicznej,
 • zweryfikujemy funkcjonalności aplikacji i poziom ich zabezpieczeń, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości zaproponujemy optymalne rozwiązania,
 • sprawdzimy poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej,
 • zweryfikujemy poziom wiedzy i świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zweryfikujemy zawarte umowy pod kątem ewentualnej konieczności uzupełnienia ich umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i doradzimy, jak to robić w przyszłości.

Z naszych usług w tym zakresie skorzystali m. in.:

Z naszej oferty skorzystali

Strefa RODO

-

Nasze usługi

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo informacji

Zapraszamy do lektury naszego bloga

Kodeks audytora