Ochrona danych osobowych
w sektorze publicznym

Ochrona danych w sektorze publicznym

Jest to już 3 wydanie publikacji, w którym uwzględniono europejskie rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które obowiązuje od 25.05.2018r. Ze względu na okres dostosowania Polskich przepisów przyjęto formułę przedstawienia obecnie istniejących regulacji przy jednoczesnym informowaniu o zmianach, które wprowadzi rozporządzenie.

Jedną ze zmian w sektorze publicznym jest definicja administratora danych osobowych. W sferze publicznej przekazywanie danych osobowych między kilkoma organami administracji publicznej będącymi administratorami tych danych nie będzie już uznawane za udostępnienie danych osobowych, jeżeli przetwarzają oni dane dla realizacji tego samego interesu publicznego.


Książka jest pierwszym na rynku poradnikiem, który omawia:

  • zmiany wniesione przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych,
  • specyfikę ochrony danych osobowych w poszczególnych jednostkach finansów publicznych (jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, ZOZ-y, Urzędy Skarbowe, stacje sanitarno-epidemiologiczne),
  • trudne obszary tematyczne z którymi na co dzień stykają się jednostki finansów publicznych (przetwarzanie danych osobowych dłużników, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, chmury obliczeniowe).Strefa RODO