Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach. Praktyczny poradnik
(z suplementem elektronicznym)

okładka książki ABI IOD Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność

Zapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję, każda organizacja musi zmienić sposób postępowania z danymi osobowymi. Dotychczas obowiązywał model, w którym to ustawodawca decydował o tym, w jaki sposób mamy chronić dane osobowe, teraz to my sami musimy określić ryzyko naruszenia tego prawa i zastosować takie zabezpieczenia, które to ryzyko zniwelują.
Gratis do Akredytowanego kursu IOD.

W książce m.in.:

  • zakres zmian,
  • zgodność działań organizacji z UODO oraz z RODO,
  • proces przetwarzania danych osobowych,
  • analiza ryzyka,
  • plan postępowania z ryzykiem i monitorowanie ryzyka,
  • dostosowanie zabezpieczeń – fizycznych, organizacyjnych i informatycznych,
  • przygotowanie lub dostosowanie polityki bezpieczeństwa zgodnej z RODO,
  • największe problemy przy wdrożeniu RODO.

Dodatkowo w dołączonym do książki suplemencie elektronicznym zamieszczono wzory przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej. Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).Strefa RODO