Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego

Książka Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Wyjaśnia jakie są zasady ochrony danych osobowych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (w dniu 1.1.2015 r.), dwóch rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (z maja 2015 r.) oraz nowelizacji ustawy o działalności gospodarczej (z maja 2016 r.).

W książce przedstawiono również omówienie zmian, jakie wprowadza ogólne rozporządzenie unijne, które 14.4.2016 r. zostało przyjęte przez Parlament Europejski.

Opracowanie zawiera liczne decyzje GIODO oraz orzeczenia sądowe dotyczące ochrony danych osobowych. Książka przedstawia w sposób poradnikowy, jak stosować w praktyce obecne zapisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz omawia zmiany w poszczególnych obszarach tych zagadnień, które wprowadzi rozporządzenie unijne.

Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajduje się 40 wzorów dokumentów, w tym polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

Książka jest pierwszym na rynku poradnikiem, który omawia:

 • zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie unijne o ochronie danych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 • specyfikę ochrony danych osobowych w poszczególnych branżach (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, biura rachunkowe, szkoły wyższe),
 • trudne obszary tematyczne, z którymi na co dzień stykają się jednostki (marketing, windykacja, rachunkowość, monitoring).

Ponadto dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jakie informacje należy uznać za dane osobowe,
 • w jaki sposób dokonać rejestracji zbiorów danych w GIODO i jakie dane są zwolnione z takiego obowiązku,
 • jak dokonać powierzenia i podpowierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • w jaki sposób zlecić pełnienie funkcji ABI zewnętrznej firmie,
 • w jaki sposób ABI może delegować swoje uprawnienia (zastępcy ABI, upoważnienia wydawane przez ABI),
 • jakie są obowiązki ABI w zakresie zabezpieczania zbiorów danych w jednostce,
 • jak dokonać sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i jak sporządzić sprawozdanie z tego tytułu,
 • jak przygotować politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
 • jak należy chronić dane pozyskane podczas rekrutacji,
 • jakie są zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 • jak przygotować się na postępowanie kontrolne GIODO,
 • jaka jest specyfika ochrony danych osobowych w poszczególnych branżach,
 • jak chronić dane w działach marketingu, windykacji i rachunkowości,
 • jakie sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych wprowadza ogólne rozporządzenie unijne.Strefa RODO