Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego

Książka Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Opracowanie zawiera liczne decyzje GIODO oraz orzeczenia sądowe dotyczące ochrony danych osobowych.

Książka przedstawia w sposób poradnikowy, jak stosować w praktyce obecne zapisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz omawia zmiany w poszczególnych obszarach tych zagadnień, które wprowadzi rozporządzenie unijne.

Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajduje się 40 wzorów dokumentów, w tym polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

Książka jest pierwszym na rynku poradnikiem, który omawia:


 • zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie unijne o ochronie danych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 • specyfikę ochrony danych osobowych w poszczególnych branżach (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, biura rachunkowe, szkoły wyższe),
 • trudne obszary tematyczne, z którymi na co dzień stykają się jednostki (marketing, windykacja, rachunkowość, monitoring).

Ponadto dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jakie informacje należy uznać za dane osobowe,
 • w jaki sposób dokonać rejestracji zbiorów danych w GIODO i jakie dane są zwolnione z takiego obowiązku,
 • jak dokonać powierzenia i podpowierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • w jaki sposób zlecić pełnienie funkcji ABI zewnętrznej firmie,
 • w jaki sposób ABI może delegować swoje uprawnienia (zastępcy ABI, upoważnienia wydawane przez ABI),
 • jakie są obowiązki ABI w zakresie zabezpieczania zbiorów danych w jednostce,
 • jak dokonać sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i jak sporządzić sprawozdanie z tego tytułu,
 • jak przygotować politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
 • jak należy chronić dane pozyskane podczas rekrutacji,
 • jakie są zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 • jak przygotować się na postępowanie kontrolne GIODO,
 • jaka jest specyfika ochrony danych osobowych w poszczególnych branżach,
 • jak chronić dane w działach marketingu, windykacji i rachunkowości,
 • jakie sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych wprowadza ogólne rozporządzenie unijne.Strefa RODO