Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Blog ODO 24

Niskobudżetowe bezpieczeństwo danych w IT

Bezpieczeństwo teleinformatyczne to ogół zagadnień z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych. W artykule o tym, jak ograniczyć koszty związane z nim koszty zachowując jednocześnie właściwy poziom ochrony danych i spełniając wymagania ustawy, odpowiadamy poniżej.

Damian Gąska
22 grudnia 2015
Ochrona danych w medycynie

W publikacjach dotyczących ochrony informacji, w tym ochrony danych osobowych w placówkach medycznych, autorzy zazwyczaj skupiają się na zagrożeniach wewnętrznych, związanych z ochroną dokumentacji medycznej w wersji papierowej oraz na dostępie do gabinetów lekarskich. Jest to jak najbardziej zrozumiałe gdyż zapewne niejeden z nas, będąc w gabinecie lekarskim, miał kiedyś okazję widzieć karty innych pacjentów z ich danymi osobowymi i historią choroby. Bywa też, że lekarz, który nienajlepiej radzi sobie z nowymi technologiami, prosi bardziej świadomego pacjenta o pomoc z komputerem, przez co stwarza ogromne ryzyko ujawnienia wrażliwych danych innych pacjentów.

Maciej Jurczyk
18 grudnia 2015
Plan sprawdzeń przygotowywany przez ABI

Poniżej prezentuję fragment książki „Ochrona danych osobowych praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja” mojego autorstwa. Fragment dotyczy przygotowywania sprawozdań z planowych sprawdzeń ochrony danych osobowych, czyli nowego obowiązku ABI, który pojawił się w związku z tegoroczną nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych.

Konrad Gałaj-Emiliańczyk
14 grudnia 2015
Co wiemy o ochronie danych osobowych - RAPORT

Niemal 60% osób, których prywatność i prawo do ochrony danych zostały naruszone, nigdzie tego faktu nie zgłosiło. 42% spośród osób zarządzających firmami lub prowadzących własną działalność gospodarczą zupełnie nie obawia się ryzyka nieodwracalnej utraty przetwarzanych danych. Zdecydowanie warto więc stale poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie, by skutecznie chronić zarówno swoją własną prywatność, jak też dane swoich klientów, pracowników czy partnerów biznesowych. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową na reprezentatywnej grupie 1072 osób.

Maciej Kaczmarski
07 grudnia 2015
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – zarys problemu, wyzwania i zagrożenia

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii na przestrzeni lat pojęcie cyberprzestrzeni znacznie się zmieniało. Obecnie to przede wszystkim wirtualna przestrzeń, w której połączone siecią komputery i inne media cyfrowe (telefony, tablety, radio, telewizja) komunikują się między sobą.

Damian Gąska
26 listopada 2015
Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych przebiegają obecnie dwutorowo – na szczeblu krajowym oraz unijnym. Zwłaszcza te ostatnie śledzone są z dużym zainteresowaniem.

Adw. Anna Dmochowska
12 listopada 2015
Realizacja Wytycznych IT KNF a ochrona danych osobowych

Komisja Nadzoru Finansowego, realizując nadzór na rynkiem finansowym zgodnie z art. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, ze zm.) oraz mając na uwadze dobro jego uczestników, wydała 16 grudnia 2014 r. wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego dla podmiotów z obszaru powszechnych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw funduszy inwestycyjnych, infrastruktury rynku kapitałowego oraz firm inwestycyjnych

Maciej Jurczyk
03 listopada 2015
Jak skutecznie chronić dane osobowe pracowników?

Zgodnie z Rekomendacją Rady Europy, dotyczącą danych osobowych pracowników oraz osób ubiegających się o zatrudnienie, pracodawcy powinni zdecydowanie unikać nieuzasadnionej ingerencji w prawo do prywatności swoich pracowników i kandydatów do pracy, a także odpowiednio chronić wszelkie dane, jakie pozyskali w związku z prowadzonymi procesami rekrutacji czy świadczeniem stosunku pracy. Co to oznacza w praktyce? Poniżej najważniejsze zalecenia w 10 punktach.

Tomasz Ochocki
29 października 2015
Dlaczego szkolenia są ważne?

Coraz więcej firm i instytucji zdaje sobie sprawę z tego, jak istotna jest właściwa ochrona przetwarzanych danych. To już nie tylko konieczność podporządkowania się obowiązującym przepisom prawa, ale realna troska o bezpieczeństwo informacji. Wraz ze stopniową zmianą świadomości kadry kierowniczej firm i instytucji, zwiększa się zapotrzebowanie na rzetelną edukację w tej dziedzinie. Kadry zarządzające, administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI), a także sami pracownicy oczekują konkretnych informacji na temat tego, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe.

Maciej Kaczmarski
23 października 2015
ODO 24 Inwestorem Społecznym Szlachetnej Paczki!

ODO 24 Sp. z o.o. została pierwszym w województwie mazowieckim Inwestorem Społecznym Szlachetnej Paczki. Ze względu na lokalizację naszej siedziby zdecydowaliśmy się na rejon Warszawa-Grochów.

Maciej Kaczmarski
30 września 2015