Blog ODO 24

ODO 24 Inwestorem Społecznym Szlachetnej Paczki!

ODO 24 Sp. z o.o. została pierwszym w województwie mazowieckim Inwestorem Społecznym Szlachetnej Paczki. Ze względu na lokalizację naszej siedziby zdecydowaliśmy się na rejon Warszawa-Grochów.

Maciej Kaczmarski
30 września 2015
Różnice w przepisach w Polsce i Anglii

Poniższe opracowanie stanowi porównanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w Polsce i w Wielkiej Brytanii, które stanowią implementację Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. Zestawienie ma na celu wskazanie najważniejszych różnic pomiędzy aktem prawnym obowiązującym w Polsce (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) a aktem prawny obowiązującym w Wielkiej Brytanii (Data Protection Act 1998). Artykuł kierujemy m.in. do osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić własny biznes w Wielkiej Brytanii lub Polsce w związku z czym są lub będą zobowiązane przestrzegać brytyjskiego lub polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Adw. Anna Dmochowska
27 września 2015
Przed raportem z badania

Od kilku dni intensywnie pracujemy nad analizą naszego badania świadomości tematu ochrony danych osobowych. Dużo pracy i szczegółowych analiz jeszcze przed nami, ale już dziś postanowiliśmy podzielić się pierwszymi wnioskami, jakie wynikają z odpowiedzi na pytanie konkursowe o ocenę styczniowej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Co warto podkreślić, wielu respondentów jest zadowolonych, że nowelizacja niejako zmusiła przedsiębiorców do zainteresowania się tematyką ochrony danych osobowych i poważnego potraktowania przetwarzanych danych w swoich firmach. Zdaniem niektórych, część przedsiębiorców przy okazji nowelizacji, pierwszy raz miała okazję w ogóle usłyszeć, że ochrona danych jest ich prawnym obowiązkiem.

Maciej Kaczmarski
02 września 2015
Eurobarometr - ochrona danych

68 procent Polaków i 69 procent ogółu obywateli Unii Europejskiej obawia się wykorzystywania ich danych przez firmy i instytucje do innych celów niż zostały zebrane – wynika z Eurobarometru, europejskiego badania dotyczącego ochrony danych osobowych, zrealizowanego przez Komisję Europejską. Jednocześnie 65 procent Polaków i aż 71% ogółu obywateli UE jest zdania, że współcześnie podawanie danych odgrywa coraz większą rolę. Z opublikowanego raportu wynika ponadto, że Polacy, podobnie z resztą jak obywatele pozostałych europejskich krajów, chcieliby by ich dane były tak samo chronione, niezależnie od tego, w jakim kraju mieszkają i z jakiego kraju pochodzi firma czy instytucja, która te dane przetwarza (89% – UE, 88% – Polska).

Maciej Kaczmarski
20 sierpnia 2015
Prowadzenie rejestru zbiorów - nowy obowiązek ABI

W związku z ostatnią (styczeń 2015) nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych, od 26 maja br. podmioty (administratorzy danych osobowych), które zdecydowały się na powołanie i zgłoszenie do rejestru GIODO swoich ABI, mają obowiązek prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych. W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z prowadzeniem i udostępnianiem tego rejestru.

Konrad Gałaj-Emiliańczyk
05 sierpnia 2015
Kilka słów o zbiorach zawierających dane wrażliwe w rejestrze prowadzonym przez ABI

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych, (dalej zwanej „Ustawą”), wyznaczony i zgłoszony do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej „GIODO”) administrator bezpieczeństwa informacji (dalej „ABI”) zobowiązany jest prowadzić rejestr zbiorów danych osobowych (36a ust. 2 pkt 2 Ustawy). Zgodnie z powołanym artykułem, ABI nie uwzględnia w rejestrze tylko tych zbiorów, które podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy.Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych, (dalej zwanej „Ustawą”), wyznaczony i zgłoszony do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej „GIODO”) administrator bezpieczeństwa informacji (dalej „ABI”) zobowiązany jest prowadzić rejestr zbiorów danych osobowych (36a ust. 2 pkt 2 Ustawy). Zgodnie z powołanym artykułem, ABI nie uwzględnia w rejestrze tylko tych zbiorów, które podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy.

Adw. Aleksandra Piotrowska
29 lipca 2015
Ochrona danych osobowych w HR

Choć nie wszyscy w pełni zdają sobie z tego sprawę HR nierozerwalnie łączy się z tematem ochrony danych osobowych. Świadomy management do ochrony danych pracowników oraz kandydatów do pracy przykłada taką samą wagę, jak do firmowego know-how, danych finansowych czy umów z kontrahentami. Polskie społeczeństwo wie coraz więcej na temat zasad ochrony prywatności, stąd też przedsiębiorstwo, które te zasady łamie, wiele ryzykuje – utratę wizerunku, procesy sądowe, konsekwencje karne, itp. Jak więc właściwie przeprowadzać procesy rekrutacji? Jak dbać o dane kandydatów i pracowników? O tym wszystkim poniżej.

Konrad Gałaj-Emiliańczyk
18 lipca 2015
Bardziej i mniej spektakularne wycieki danych

O spektakularnych wyciekach danych słyszeliśmy ostatnio dużo i często. Niemal w tym samym czasie mogliśmy się szczegółowo zapoznać się z prokuratorskimi aktami sprawy z postępowania w tzw. aferze podsłuchowej, opublikowanymi na portalu społecznościowym, dowiedzieliśmy się też o hakerskiej kradzieży danych klientów jednego z banków.

Maciej Kaczmarski
26 czerwca 2015
Nowa GIODO – niewielka praktyka vs. wielkie oczekiwania

Rok 2015 i kolejne zapowiadają wiele wyzwań w zakresie ochrony danych osobowych. Łączy się to przede wszystkim z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością i coraz większym udziałem świata wirtualnego w naszym codziennym życiu. Co za tym idzie, dane osobowe są współcześnie gromadzone na niespotykaną skalę – ich ilość podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat! Pytanie, jak z nowymi wyzwaniami poradzi sobie nowa GIODO?

Adw. Marcin Zadrożny
19 czerwca 2015
Współpraca deweloperów z agencjami nieruchomości

Na branżę nieruchomości składa się w szczególności działalność prowadzona przez deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości oraz wszelkie, szeroko pojęte kwestie związane ze wspólnotami mieszkaniowymi. Nie ulega wobec tego wątpliwości, iż branża nieruchomości jest jedną z większych gałęzi gospodarki, pozostających w stałym i nierozerwalnym związku z zagadnieniem ochrony danych osobowych. W niniejszym artykule, choć z pewnością nie uda się dogłębnie omówić wszystkich kwestii, omówionych zostanie kilka zagadnień związanych z relacją deweloper – pośrednik w obrocie nieruchomościami. Każdy proces budowlany styka się z zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych na wielu płaszczyznach. Najbardziej newralgicznym punktem jest moment, w którym dochodzi do pierwszego kontaktu z potencjalnymi klientami. Początkiem całego procesu jest jednak kontakt dewelopera z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami.

Adw. Aleksandra Piotrowska
14 maja 2015