Blog ODO 24

Kserowanie dowodów osobistych – dozwolone czy nie?

Ostatnio dość często wybrzmiewa zdanie: więzienie za kserowanie dowodu osobistego. Wszystko za sprawą ustawy o dokumentach publicznych, która weszła w życie 12 lipca 2019 r. Poniżej wyjaśniamy, co tak naprawdę to oznacza i jakie obostrzenia niesie za sobą ta ustawa.

Barbara Matasek
13 sierpnia 2019
Zmiany w 162 ustawach – co oznaczają dla przedsiębiorców?

Nowe przepisy wdrażające RODO w aż 162 ustawach doprecyzowały, a niekiedy dodały nowe wymogi związane z ochroną danych osobowych. Dla przedsiębiorców oznacza to przede wszystkim konieczność zastosowania wysokich standardów przy odbieraniu zgód marketingowych, a dla mikroprzedsiębiorców – częściową możliwość uniknięcia aktywnego spełniania obowiązku informacyjnego.

Adw. dr Paweł Mielniczek
08 sierpnia 2019
IOD a osoba pełniąca funkcję publiczną

Czy podmioty publiczne mogą udostępniać informacje dotyczące umowy lub wynagrodzenia inspektora ochrony danych osobowych (IOD) na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej? Czy IOD wyznaczony w podmiocie publicznym jest osobą pełniącą funkcję publiczną?

R.pr. Katarzyna Szczypińska
06 sierpnia 2019
Jak stworzyć użyteczną dokumentację ochrony danych?

Prowadzenie dokumentacji ochrony danych to obowiązek, który nie ogranicza się do posiadania wewnętrznych procedur na wypadek kontroli UODO. Funkcją dokumentacji jest przede wszystkim uświadamianie pracowników, w jaki sposób powinni postępować z danymi osobowymi. Poniżej udzielamy wskazówek, jak osiągnąć ten cel.

Adw. dr Paweł Mielniczek
05 sierpnia 2019
UODO opublikował nowy wykaz rodzajów operacji przetwarzania wymagających DPIA

Zgodnie z opublikowanym wykazem co do zasady przetwarzanie spełniające przynajmniej dwa ze wskazanych w nim kryteriów będzie wymagać oceny skutków dla ochrony danych (DPIA). W określonych sytuacjach administrator danych może jednak uznać, że przetwarzanie spełniające tylko jedno z wymienionych kryteriów będzie wymagało przeprowadzenia oceny. Im więcej kryteriów spełnia przetwarzanie, tym bardziej prawdopodobne jest wystąpienie wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności podmiotów danych.

R.pr. Katarzyna Szczypińska
01 sierpnia 2019
Rutynowe badania stanu trzeźwości pracowników – dozwolone czy nie?

Czy po wdrożeniu RODO i wprowadzeniu zmian w Kodeksie pracy pracodawcy mogą w dalszym ciągu badać stan trzeźwości pracowników? Czy wynik kontroli zawartości alkoholu w organizmie stanowi dane szczególnej kategorii? Czy niezbędna jest zgoda pracownika na takie badanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

Adw. Maja Liberadzka
29 lipca 2019
Jak prowadzić działania marketingowe zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych?

Działania marketingowe stanowią z punktu widzenia ochrony danych osobowych jedną z zasadniczych kwestii o którą należy dbać dokładając więcej niż należytej staranności. Zweryfikowanie jakie dane posiadamy, czy są one adekwatne do potrzeb do których są wykorzystywane, ale przede wszystkim z jakiego źródła pochodzą jest zasadnicze dla dalszego zgodnego z prawem ich wykorzystania.

Adw. Aleksandra Piotrowska
22 lipca 2019
Raport "IoT w polskiej gospodarce"

Podczas konferencji „Internet rzeczy – Polska przyszłości”, zorganizowanej 2 lipca br. przez Ministerstwo Cyfryzacji, zaprezentowano raport „IoT w polskiej gospodarce”, opracowany przez Grupę Roboczą ds. Internetu rzeczy, działającą przy Ministerstwie. Obszerne opracowanie, liczące ponad 100 stron, przedstawia główne aspekty związane z rozwojem systemów IoT, w tym dotyczące istniejących uregulowań prawnych oraz wyzwań organizacyjnych, stojących przed polskimi przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani możliwościami, jakie otwiera przed nimi dynamiczny rozwój Internetu rzeczy.

R.pr. Paweł Radecki
12 lipca 2019
Zmiany w 162 ustawach – o czym powinni wiedzieć pracownicy sektora bankowego i SKOK-ów?

Nowe przepisy wdrażające RODO zmieniły aż 162 ustawy. Dla sektora bankowego oznacza to konieczność zapewnienia przejrzystości oceny zdolności kredytowej, kontroli procedur udostępniania informacji przy zapobieganiu przestępstwom, a także szerokiej weryfikacji kandydatów na kluczowe stanowiska.

Adw. dr Paweł Mielniczek
03 lipca 2019
Ustawa wdrażająca RODO – o czym powinien wiedzieć dział kadr? Rekrutacja i zatrudnienie

Nowe przepisy wdrażające RODO w aż 162 ustawach doprecyzowały, a niekiedy dodały nowe wymogi związane z ochroną danych osobowych. Dla działu kadr oznacza to konieczność weryfikacji zakresu przetwarzanych danych, podstaw prawnych i klauzul informacyjnych, kierowanych do kandydatów do pracy, pracowników i członków ich rodzin. Szczegóły omówiono w artykule.

Adw. dr Paweł Mielniczek
26 czerwca 2019